phân ưu Hoàng Hữu Thục

In

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng đau xót báo tin,

ông HOÀNG HỮU THỤC - ĐỜI 16
(Con thứ của ông Hàm Quang Hoàng Hữu Cảnh)

Sinh ngày 25/08/1942 tại Bích Khê

Sau thời gian bệnh nặng đã từ trần tại nhà riêng 
vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 (nhằm 22 tháng 11 năm Bính Tuất) 

An táng tại nghĩa trang Bắc Thành phố Huế.

Thay mặt bà con họ Hoàng chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình. Cầu chúc vong linh ông Hoàng Hữu Thục sớm tiêu diêu nơi cõi Phật.

TM. Ban đại diện họ Hoàng
Hoàng Hữu Hạch